Бърз преход към безжично оборудване 802.11ac

Корпоративният пазар на оборудване за безжични локални мрежи (WLAN) бележи ръст от 8,4% през третото тримесечие на годината, според нов доклад на IDC.

Целият пазар, вкл. корпоративен и потребителски, се е увеличил само с 1,8% на годишна база и възлиза на 2,47 млрд. долара, от които 1,45 млрд. долара се падат на устройствата за бизнес употреба. Очевидно, в потребителския сектор се наблюдава спад, измерван от анализаторите с 6,3% до 1,02 млрд. долара.

Ситуацията на WLAN пазара се обяснява с ускорените темпове на преход към оборудване 802.11ac в бизнес сегмента и бързото снижаване на цените на потребителското оборудване.

Точките за достъп по стандарта 802.11ac заемат 67,1% от доставките в корпоративния сегмент и 80,9% от доходите, докато в потребителския сектор делът им е съответно 25,2% и 52,7%.

Водещ доставчик на корпоративно WLAN оборудване е Cisco, който държи 43,7% от пазара. Второ място заема HPE/Aruba с дял от 14,3%, следвана от Brocade-Ruckus (6,7%), Huawei (4,3%) и Ubiquiti (4,3%).

Коментар