Система с отворен код обещава на бизнеса повече сигурност в Уеб

Проект с отворен код обещава на бизнеса повече сигурност в Интернет
Хигинсцели да улесни фирмите и потребителите при управлението и защитата на информацията за тяхната самоличност
07/03/2006
Бизнесът и потребителите ще получат повече сигурност в Интернет с нов софтуер, разработван в момента от трио високотехнологични компании. Проектът
Хигинс, дело на IBM, Novell и Parity Communications, цели да улесни фирмите и отделните потребители при управлението и защитата на информацията за тяхната самоличност. Софтуерът с отворен код ще се грижи кой и кога да има достъп до пароли, лични данни, номера на кредитни карти и други конфиденциални данни.
Според идеолозите на проекта, хората ще използват софтуера, за да ограничат типа информация, която обменят. Например, те ще могат да разрешат на своята банка достъп до цялата лична информация, но да ограничат достъпа за своя кабелен доставчик. За да осъществи тази идея, проект “Хигинс” ще разбие данните за самоличност на части и ще позволи на потребителя да контролира кой кои части да вижда и кога. Компаниите могат да използват този софтуер, за да споделят определени частици от тяхната идентичност, като например телефонен номер, или да насочват автоматично рекламни послания и промоции към подходящи потребители.

Проектът Хигинс
Кой стои зад него
IBM, Novell, Parity Communications
Идеята
“Хигинс” разделя файловете за самоличност на малки части, съдържащи данни като електронна поща, телефонен номер, адрес и номер на кредитна карта. Потребителят, или софтуерното приложение определят кои организации да получат достъп да определена част от информацията.
Приложение
Хората ще използват софтуера, за да ограничат типа информация, която обменят. Например, те ще могат да разрешат на своята банка достъп до цялата лична информация, а да ограничат достъпа за своя кабелен доставчик.

“Хигинс” разделя файловете за самоличност на малки части, съдържащи данни като електронна поща, телефонен номер, адрес и номер на кредитна карта. Потребителят, или софтуерното приложение определят кои организации да получат достъп да определена част от информацията. На практика, системата работи по същия начин, както един портиер на нощен клуб удостоверява възрастта на посетителите, т.е като проверява техните шофьорски книжки и това е достатъчно за бармана да повярва, че всички хора вътре са на възраст, на която според закона могат да употребяват алкохол.

Системата ще бъде с отворена архитектура, тъй като, според участниците в проекта, нито една компания не може самостоятелно да реши проблема с управлението на данните за самоличност. Очаква се този подход да даде на потребителите по-голям контрол върху разпространението на техните данни за самоличност, а на компаниите – нови мощни начини за взаимодействие с потребителите.
От технологична гледна точка, “Хигинс” се отнася към категорията мета идентификационни системи. Те позволяват на разработчиците на софтуер да създават приложения, които използват цифрови идентичности, без да се изисква от тях да знаят каква е поддържащата технология. Това им дава възможност да работят едновременно с повече технологии за идентификация.

Коментар