ТехноЛогика усвоява нови 3D решения

ТехноЛогика усвои и добави в решенията си водещите продукти за инженерно проектиране на Dassault Systemes (3DS)

ТехноЛогика усвои и добави в решенията си водещите продукти за инженерно проектиране на Dassault Systemes (3DS)

Софтуерната компания ТехноЛогика обяви, че успешно усвоява нови 3D решения и развива ново направление за киберзащита и управление при кризи.

През изтеклата година ТехноЛогика усвои и добави в 3D решенията си водещите продукти за инженерно проектиране на Dassault Systemes (3DS), както и 3D скенерите на Creaform. 3D развитието е отразено и в новото лого на компанията, в което са използвани 3D елементи и ефекти. Традиционният зелен цвят сега подчертава зелените технологии като елемент на фирмената социална отговорност, поясниха от ТехноЛогика.

Същевременно, компанията разкри ново направление в дейността си – „Решения за сигурност” с акцент върху киберзащитата и управлението при кризи. ТехноЛогика вече е партньор на световните лидери в тези области – Crypto и Systematic.

„В областта на сигурността, като по-общо понятие, работим по центрове за превенция и управление при кризи. Завършихме проект за анализ на риска и планиране на действия при наводнение за община Бургас. Работим и по проект на НАТО, където редом до световни компании защитаваме името на българската софтуерна индустрия, добиваме опит, увереност и ноу-хау”, заяви изпълнителният директор на ТехноЛогика Огнян Траянов.

Флагманът на собствените софтуерни продукти на ТехноЛогика – системата за управление на човешки ресурси HeRMeS, вече е 20 години на пазара и се използва от над 600 организации в 7 страни. През 2016 г. компанията обяви 6-тата версия, нови Self Service процедури и ново мобилно приложение към тях.

Коментар