Договориха по-ниски цени на едро за роуминг

От 15 юни т.г. таксите за роуминг в ЕС ще отпаднат.

От 15 юни т.г. таксите за роуминг в ЕС ще отпаднат.

Мобилните такси за роуминг за потребителите в ЕС ще бъдат премахнати на 15 юни 2017 г., което позволява обаждания и трансфер на данни от друга държава членка на ЕС на същата цена, както у дома, потвърдиха тази седмица от Европейския парламент.

„Хората в целия ЕС очакваха от нас да сложим край на таксите за роуминг през юни 2017 г. Сега преговорите са осъществени и можем да постигнем това, което обещахме. Подобно на потребителските организации в цяла Европа ние също считаме това за голяма победа за европейските потребители“, заяви докладчикът Миапетра Кумпула-Натри (С&Д, Финландия) след преговорите във вторник между Европейския парламент и Съвета.

Максималните цени на едро за роуминг са значително по-ниски от предложените от Комисията. Тези цени определят колко максимално могат да се таксуват помежду си телекомуникационните оператори за използване на мрежите им за осъществяване на трансгранични разговори в „роуминг“.

„Договорените максимални цени осигуряват покритие на разходите за ефективните оператори в цяла Европа, но са достатъчно ниски, за да се поддържа конкуренцията на европейските телекомуникационни пазари“, добави Миапетра Кумпула-Натри.

По нейните думи, потребителите ще продължат да се възползват от конкуренцията на пазарите и ще могат да използват повече данни при роуминг, отколкото при първоначалното предложение на Комисията.

Парламентът и Съветът се споразумяха за следните максимални цени:

  • 0,032 евро за гласово обаждане, вместо предложеното 0,04 евро;
  • постепенно намаляващ ценови праг от 7,75 евро (15 юни 2017) до 6 евро (1 януари 2018), 4,5 евро (1 януари 2019), 3,5 евро (1 януари 2020), 3 евро (1 януари 2021), 2,5 евро (1 януари 2022) за GB вместо 0,0085 евро за MB (или 8,5 евро за GB);
  • 0,01 евро за текстови съобщения, според предложеното от Комисията.

Тази сделка е необходима стъпка към пълното премахване на таксите за роуминг, което ще даде възможност на потребителите да използват своите мобилни телефони в други държави от ЕС точно така, както го правят у дома, без да плащат допълнителни такси.

Цените за роуминг на едро косвено влияят върху крайните сметки на потребителите. Договорените максимални цени ще дадат възможност на телекомуникационните оператори да предлагат роуминг услуги на своите клиенти без никакви допълнителни такси над цените на пазара у дома.

По-ниските ценови тавани за трансфер на улеснят достъпа до повече аудио-визуално съдържание за потпребителите, когато пътуват от една страна в друга. Това също може да отвори пазарите за малки и съществуващи телекомуникационни оператори.

Преди да влезе в сила, споразумението трябва да бъде официално одобрено от Комисията на ЕП по промишленост, Европейския парламент и националните министри.

Коментар