Ай Би Ес България стана IBM Platinum бизнес партньор

Ай Би Ес България е единственият в България BM Platinum бизнес партньор

ИТ компанията Ай Би Ес България стана единственият у нас IBM Platinum бизнес партньор

Ай Би Ес България се сертифицира като IBM Platinum бизнес партньор – към момента единствен в страната и сред малкото в нашия регион.

Tова е най-престижното ниво в обновената партньорска програма на IBM. С него се удостояват компаниите, достигнали върхови нива на обучение и най-добри резултати в предлагането на продуктите и решенията на IBM.

Постигнатото ниво е резултат от натрупаната дългогодишна експертиза и непрекъснатия стремеж за повишаване на квалификацията в областта на IBM технологиите, посочиха от българската ИТ компания.

Коментар