Samsung вижда потенцил за VR в училищата

Почти всеки втори учител в Германия е изявил желание да използва VR в класната стая, според проучване

Повечето преподаватели виждат потенциал в технологиите за виртуална реалност в образованието, според проучване в Германия, проведено от Kantar EMNID и подкрепено от Samsung. Анкетирани са 606 учители от различни училища в цяла Германия за това какво мислят за прилагането на новите технологии, в частност виртуалната реалност (VR), в класните стаи.

Дигиталните технологии поставят образованието на едно съвсем различно ниво и отварят врати и възможности за учителите и учениците, посочва Samsung, като привежда резултати от проучването. 92 процента от преподавателите подкрепят употребата на дигитални технологии в класната стая, докато 99 процента от учителите под 30 години ги предпочитат.

Много педагози вече използват устройства, като компютри, проектори и лаптопи, когато те са налични. По-голямата част от тях (67 процента) не изпитват затруднение при интегрирането на подобни устройства, сочи проучването.

Наблюдава се голям интерес към виртуалната реалност (VR). Почти всеки втори учител (48 процента) изявява желание да използва VR технологията в класната стая, въпреки че само 18 процента от анкетираните са я използвали вече в личния или професионалния си живот, а самата технология е достъпна само в 4 процента от училищата. За учителите под 30 години, цифрата е сравнително по-висока – 58 процента.

Наблюдава се голям интерес към виртуалната реалност сред преподавателите, според проучване, подкрепено от Samsung

Смята се, че изживяването на дадено нещо би обогатило учебния процес и би допринесло за подобрението на цялостното представяне на учениците. Повече от три трети от интервюираните учители (79 процента) са съгласни, че VR устройствата позволяват изживявания, които не могат да се постигнат по друг начин.

Също така, 77 процента вярват, че VR технологията е подходяща за учениците при изследването на различни места, които иначе не биха били в състояние да посетят.

Мнозинството от учителите смятат, че използването на VR устройства в клас може да повиши мотивацията на учениците (74 процента) и да подобри тяхното учене (62 процента). 58 процента от преподавателите също мислят, че тази технология може да помогне на учениците по-добре да разберат различни образователни концепции.

Според анкетираните, учебните предмети, за които VR технологията би били най-подходяща, са география (80 процента), история (74 процента) и естествени науки (62 процента).

Въпреки факта, че виртуалната реалност е много нова технология, почти половината от учителите в проучването (42 процента) вярват, че тя ще бъде въведена в класните стаи в следващите пет години. 74 процента от преподавателите твърдят, че биха интегрирали VR устройствата в техните уроци поне веднъж на месец, ако разполагат с подобно оборудване, докато 41 процента от анкетираните казват, че биха ги използвали поне веднъж седмично.

Коментар