Онлайн тържищата ще спират опасните продукти

Когато регулаторните органи на ЕС открият опасни продукти, Amazon, eBay и Alibaba ще предприемат действия, за да ги премахнат

Все повече опасни продукти, за които е подаден сигнал в системата за бърз обмен на информация на ЕС, се продават на онлайн платформи. Ето защо Европейската комисия ускорява сътрудничеството с Amazon, Ebay и Alibaba – целта е да бъдат отстранени потенциално опасните или неотговарящи на изискванията продукти от техните уеб сайтове.

„Потребителите трябва да бъдат защитени от опасни продукти. Тази защита трябва да се прилага както в интернет, така и извън него. Успяхме да се договорим с Amazon, Ebay и Alibaba да обединим усилията си и да премахнем от техните уебсайтове продуктите, за които е подаден сигнал чрез системата за бърз обмен на информация“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Когато регулаторните органи на ЕС открият такива продукти, Amazon, eBay и Alibaba ще предприемат действия, за да ги премахнат. За тази цел онлайн тържищата създадоха единно звено за контакт с органите. Няколко държави членки вече са създали специализирани екипи, които да наблюдават уебстраниците и да проследяват опасните продукти, продавани в интернет.

През 2016 г. националните органи са използвали по-активно системата и са отстранили повече опасни продукти от магазините. Постигнат е известен напредък във връзка с Китай – броят на внасяните опасни стоки намалява тази година, съобщиха от Комисията.

2 044 сигнала за опасни продукти са подадени през миналата година. Вследствие на тях са предприети 3 824 действия, като например изземвания на продукти. Броят на реакциите е над два пъти по-голям в сравнение с предходните години.

Европейската комисия работи с националните органи, за да стане системата още по-лесна за използване, а публичният уебсайт беше модернизиран, за да бъдат насърчавани бизнесът и потребителите да го използват.

През 2016 г. детските играчки представляваха категорията продукти с най-често подавани сигнали (26%), следвани от моторните превозни средства (18%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (13%). Що се отнася до рисковете, през 2016 г. най-често е подаван сигнал за риска от нараняване (25%), следван от химическия риск (23%).

По-голямата част от опасните продукти, за които е подаден сигнал в системата, са внасяни от държави извън ЕС. Китай се посочва като страната на произход на 53% (1 069) от продуктите, за които е подаден сигнал. Броят на подадените сигнали за продукти с произход от Китай е намалял с 9 процента – от 62% през 2015 г. на 53% през 2016 г.

Опасните продукти с произход от Европейския съюз съставляват 468 от уведомленията (23%). През 2016 г. са подадени 102 уведомления (5%), посочващи Съединените щати като държава на произход, а 53 уведомления (2,6%) касаят Турция. 158 от продуктите, за които е подаден сигнал в системата, са с неизвестен произход (8%).

Европейската комисия ще продължи сътрудничеството си с китайските органи чрез обмен на информация относно опасните продукти, за които те предприемат действия „при източника“, в Китай. Комисията ще продължи да работи и с онлайн тържищата, за да гарантира, че те предприемат действия срещу опасните продукти.

Коментар