Осигурени са 12 млн. лв. за завършване на здравната ИС

Изпълнението на проекта за НЗИС ще въведе на практика електронното здравеопазване у нас

С 12 милиона лева ще бъде финансиран проектът за доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС), съобщиха от Министерство на здравеопазването.

Вицепремиерът и министър на здравеопазването Илко Семерджиев подписа днес договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на МЗ и на Стратегията за развитие на електронното управление 2014-2020 г. С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас.

Предвидено е разработване и въвеждане на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитие и национално внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други.

Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца, уточниха от министерството.

Чрез изграждане на НЗИС се очаква да бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, НЗОК, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

Коментари по темата: „Осигурени са 12 млн. лв. за завършване на здравната ИС”

добавете коментар...

  1. Мира

    С това трябваше да започне реформата в здравеопазването, а не с едноличните търговци!!

Коментар