Онлайн платформа решава спорове при е-пазаруване

Платформата за решаване на спорове при онлайн пазаруване се явява полезен инструмент за защита на потребителите

24 хиляди потребители използваха новата европейска платформа за решаване на спорове при онлайн пазаруване през първата година, откакто бе пусната системата, съобщиха от Европейската комисия.

Макар в ЕС да съществуват строги правила за защита на потребителите, на практика понякога за тях е трудно да получат правна защита, когато правата им са нарушени, особено в трансграничен контекст. Именно с тази цел бе създадена онлайн платформата – когато потребителите са направили своята покупка онлайн, те следва също така да могат да решат онлайн свързаните с нея проблеми.

Независимо дали става въпрос за продавач, отказващ да поправи дефектен лаптоп в рамките на гаранционния период, или за туристически агент, който не желае да възстанови разходите за провалена почивка, такива спорове могат да се разрешават по-бързо и по-евтино онлайн и извън съда, като се използва платформата ОРС, въведена в действие от Комисията на 15 февруари 2016 г.

„Въпреки че този нов инструмент е в ранна фаза на използване, вече можем да кажем, че платформата за онлайн решаване на спорове е добре приета от потребителите. Виждаме също така, че сам по себе си фактът, че потребителят използва платформата, често е достатъчен стимул за търговците да разрешат спора“, посочи Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

По нейните думи, потребителите получават практически инструмент, който да им помогне да се възползват реално от своите права. От друга страна, търговците също могат да спечелят много от тази платформа и следва да я използват повече. По-специално за онлайн търговците е от съществено значение да изглеждат надеждни в очите на потенциалните потребители.

През първата година от съществуването на платформата са подадени над 24 000 жалби от потребители. Над една трета от жалбите се отнасят до трансгранични покупки в рамките на ЕС. Повечето жалби са свързани с дрехи и обувки, самолетни билети и продукти на информационните и комуникационни технологии.

Платформата често функционира и като средство за установяване на първи контакт между страните и много пъти се намира решение на двустранна основа, без да се отнася жалбата до орган за решаване на спорове. Например, белгийски потребител се оплаквал безуспешно от месеци на търговец за дефектна сушилна машина. Когато търговецът получил жалбата чрез платформата, той се свързал с потребителя и му предложил да замени сушилната машина с нова.

Коментар