ЕС обмисля нови правила за е-търговията

Новите предложения на Европейската комисия ще помогнат на държавите членки да си възстановят сегашните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби

Новите предложения на Европейската комисия ще помогнат на държавите членки да си възстановят сегашните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби

Европейската комисия обяви серия от мерки за подобряване на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС) на предприятията за електронна търговия в ЕС.

Чрез въвеждане на общоевропейски портал за онлайн плащания на ДДС („Обслужване на едно гише”) разходите на предприятията в ЕС за спазване на разпоредбите ще се понижат значително и ще доведат до икономии в размер на 2,3 млрд. евро годишно.

Новите правила също така ще гарантират, че ДДС се плаща в държавата членка на крайния потребител, което ще доведе до по-справедливо разпределение на данъчните приходи между страните от ЕС.

С предложенията ще се помогне на държавите членки да си възстановят сегашните загуби от облагане с ДДС на онлайн продажби, изчислявани на около 5 млрд. евро годишно. Прогнозираните загуби на приходи могат да достигнат 7 млрд. евро до 2020 г., затова е важно да се действа сега, посочиха от Комисията.

Представеният пакет от мерки включва нови правила, които позволяват на предприятията, предлагащи стоки онлайн, лесно да изпълняват всички свои задължения по ДДС в ЕС на едно място.

Ще бъдат опростени правилата за ДДС за стартиращите предприятия и микропредприятията, които извършват онлайн продажби – ДДС върху трансгранични продажби на стойност под 10 000 евро ще се начислява на национално равнище. Малките и средни предприятия (МСП) ще се ползват от опростени процедури за трансгранични продажби в размер до 100 000 евро.

Предвиждат се и действия срещу измами с ДДС от държави извън Съюза, които могат да доведат до нелоялна конкуренция. Ще се даде също възможност на държавите членки да намалят ставките на ДДС за електронните публикации, като например е-книги и онлайн вестници.

Коментари по темата: „ЕС обмисля нови правила за е-търговията”

добавете коментар...

  1. ba4i kiko

    мм Усраха се! ментел, вивашит и телекор явно не могат да си продадът телефоните с 900% надценка и сега по друг начин ще принудят хората да плащат за телефоните им! Отделно митничарите са едни хора…

Коментар