ИТ директорите се боят от виртуализацията

Виртуализацията е стратегически приоритет за ИТ мениджърите, но те все още не са готови с решения на проблема със сигурността, установи проучване на Bitdefender сред американски компании с по над 1000 компютъра.

Хибридните инфраструктури, които се явяват сложни съчетания от съхраняване на данни вътре в организацията и в облака, бързо навлизат в корпорациите и ИТ директорите са длъжни да се адаптират към този нов свят, сочи анализът.

Но 73% от хората, взимащи ИТ решения, се опасяват, че на техните компании ще се наложи да плащат парични компенсации в случай на нарушаване на сигурността, а 66% дори се боят за работното си място.

7 от всеки 10 анкетирани ИТ мениджъри са обезпокоени от проблемите с управлението на сигурността в хибридните инфраструктури. Основните им притеснения са свързани със сигурността при преноса на данните в хибридния модел (66%), сигурността на неподвижните данни (60%), резервните копия и снимките (54%), както и увеличеното пространство за кибератаки (53%).

Bitdefender препоръчва криптиране на всеки пренос на данни между клиенти и доставчици на услуги, за да се избегнат атаките чрез посредници, които могат да прихванат и дешифрират предаваните данни.

Освен това всички данни, съхранявани вътре в организацията или в облака, трябва да бъдат криптирани, така че киберпрестъпниците да не могат да ги прочетат в случай на неупълномощен достъп.

Основни проблеми със сигурността след прехода към хибридна инфраструктура е липсата на визуална достъпност (51%) и политики (41%), както и рискът от неупълномощен достъп до устройствата (34%).

ИТ директорите са обезпокоени също от това, че не могат да контролират работното натоварване през облака (47%), а 44% смятат, че клауд мрежите не са достатъчно наблюдавани и контролирани.

Коментар