Анализът на данни навлиза бурно в бизнеса

Около 90% от компаниите ще използват анализ на данни към 2020 г., независимо от пречките, свързани с изходната база данни, сигурността и липсата на синхронизация, сочи глобално проучване на Forrester Consulting, извършено по поръчка на европейския ИТ гигант Atos.

В момента 40% от организациите вече използват анализа на данни за ключови бизнес функции от рода на продажби, разработване на продукти и маркетинг, а други 23% планират въвеждането им в рамките на следващите 12 месеца. Тези резултати са налице, въпреки че една трета от компаниите посочват няколко бариери, които стоят пред въвеждането.

Forrester предвижда, че тенденцията за въвеждане на анализ на данни ще се увеличи през следващите 3 години, като до 2020 г. ще обхване почти 90% от компаниите, чиято бизнес ориентация е базирана на данни.

По отношение на бариерите, 44% от анкетираните виждат нарастване на многообразието сред видовете неструктурирани данни като значимо предизвикателство, докато 35% са загрижени за традиционните практики по отношение на изходните бази данни и липсата на синхронизация между ИТ и бизнес функциите.

Повечето организации обаче предприемат действия, за да коригират това, а мнозинството от участниците в проучването изтъкват следните инициативи като критични приоритети за следващите 12 месеца: подобряване на отношението ИТ-бизнес (71%) и реорганизация на ИТ с цел по-доброто синхронизиране с бизнеса (66%).

Проучването разглежда амбициите и приоритетите в единадесет индустриални сектори и показна ясния акцент върху различни специфични за съответния пазар приоритети в зависимост от сектора. Така например, в сектора на комуналните услуги анализите на данни се разглеждат като предпоставка за развитието на интелигентни мрежи, докато в производството анализите са тясно свързани с „умната фабрика“, особено във връзка с диагностичната поддръжка.

На фона на резултатите от своите проучвания, Forrester подчертава необходимостта организациите стриктно да определят ясни и измерими бизнес цели за всички инициативи, свързани с анализите на данни – тази промяна засяга в еднаква степен както процеса и културата, така и технологиите.

Коментар