Huawei може да пренесе у нас опита си в смарт градовете

„Ние имаме не само технологията, но и опита в изграждането на системи за интелигентни градове”, посочи Марин Тинчев, заместник изпълнителен директор на Huawei Technologies – България

Технологиите за така наречените „умни градове” могат да спестяват пари на градските администрации, тоест – на данъкоплатците. Това е възможно, когато системите за събиране, управление и анализ на данни в градовете се интегрират и използват ефективно.

Реализацията на смарт-сити концепцията в общините у нас бе на фокус по време на еднодневно изложение-форум в София Тех Парк, където Huawei Technologies и партньорски организации представиха пред група кметове на български общини своите комуникационни системи за интелигентно градско управление.

„Ние имаме не само технологията, но и опита в изграждането на системи за интелигентни градове”, подчерта Марин Тинчев, заместник изпълнителен директор на Huawei Technologies – България. „Това означава, че ние можем да „донесем” тук най-доброто от световния опит, от множеството проекти, реализирани по цял свят”.

По думите му, интерес към внедряването на цялостни решения за интегрирано градско управление има от множество общини у нас, сред които София, Бургас, Габрово и др.

Един пример за подобен интегриран подход са системите за улично осветление, посочи Тинчев. Подмяната на самите осветителни тела с нови, по-ефективни такива, е необходима, но това далеч не прави града „смарт”. Възможно е обаче осветителните системи да се изградят така, че да се затъмняват според външните условия (наличната дневна светлина), интензивността на трафика и другите околни фактори, а самите тела да „съобщават” в реално време за възникнали проблеми и нужда от сервизиране.

Възможностите на практика са неограничени. Техологията е налице и е въпрос на визия да се дефинира правилно и да се въведе. „Наскоро реализирахме подобен проект в град наблизо – в Истанбул – и бихме могли да пренесем добрия опит и в София”, посочи Тинчев.

Добре осветеният град означава и по-сигурен град, добави той. Интелигентното, навременно и непрекъснато осветление означава по-малко катастрофи на пътя в тъмните часове от денонощието, безопасност за пешеходците, намаляване на престъпността – особено в по-малките улички и отдалечените квартали. Всичко това води до намаляване на разходите за стопанисването на града, респективно до спестяване на левовете на данъкоплатците.

По неговите думи, предстоят допълнителни, „последсващи” срещи между компанията и представители на Столична община за обсъждане на реализацията на конкретни проекти.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Huawei може да пренесе у нас опита си в смарт градовете”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Съседките се купиха тел. хавайки
    И двата са в сервиза.

Коментар