UnitConvertor-C – преобразува мерни единици офлайн

UnitConvertor-C дава възможност за лесно преобразуване между различни мерни единици

Windows програмата UnitConvertor-C се явява удобен офлайн инструмент за преобразуване на различни мерни единици, свързани с електричество, магнетизъм и звук. Това приложение може да е от полза на всички потребители без интернет достъп, тъй като подобни инструменти са достъпни от множество уеб-базирани услуги.

Поддържат се мерни единици за електрическо съпротивление и капацитет, индуктивност, линеен заряд и плътност на тока, якост на магнитното поле, плътност на потока, заряд, електрическа проводимост, сила на полето и потенциал, сила на звука и т.н.

При звука, например, UnitConvertor-C поддържа преобразуване между бел, децибел и непер. Достатъчно е да въведете цифровата стойност на изходната единица и да настроите точността, за да получите незабавно конвертираната стойност.

Програмата позволява отпечатване на резултати и някои други полезни настройки. Достъпна е за сваляне и ползване безплатно, наред с още няколко други конвертора от същия разработчик.

Даунлоуд: UnitConvertor-C

Коментари по темата: „UnitConvertor-C – преобразува мерни единици офлайн”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    малоумен сайт 🙂

  2. Anonymous

    Покъртителен потребителски интерфейс! Добре дошли в каменната ера на софтуерната индустрия 😀

Коментар