„Еразъм“ се сдоби с мобилно приложение

Европейската програма Еразъм отбеляза 30-годишнината си с пускане на ново мобилно приложение

Европейската комисия въвежда мобилно приложение за програмата „Еразъм+“. Приложението е предназначено за студенти, учащи в областта на професионалното образование и участници в младежки обмени и ще улесни действията на младите хора по линия на „Еразъм+“.

Мобилното приложение „Еразъм+“ е важна придобивка за програма, която през периода 2014-2020 г. ще оказва подкрепа на повече от 4 милиона души да учат, да се обучават и да извършват доброволческа дейност в чужбина. То ще спомогне програмата да стане по-приобщаваща и достъпна за всички, отбелязват от Европейската комисия.

Комисията е поела сериозен ангажимент да изгради, заедно с поколението „Еразъм+“, бъдещето на програма „Еразъм+“ и след 2020 г., като целта е програмата да стане по-солидна и да се гарантира, че тя ще достигне до още по-широк кръг от млади хора.

Мобилното приложение „Еразъм+“ ще даде възможност на участниците лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки – преди, по време и след престоя си в чужбина. Чрез приложението студентите ще могат също да договарят и подписват онлайн своите споразумения за учебна дейност, както с изпращащите, така и с приемащите университети.

В допълнение, приложението ще даде възможност на студентите да обменят и гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности, както и да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по „Еразъм+“.

Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS – UAM Erasmus за iOS, така и за Android – UAM Erasmus за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата „Еразъм+“.

От началото на първоначалната програма „Еразъм“ през 1987 г. досега в обмен в чужбина са участвали 9 милиона души. „30-те години на мобилност и сътрудничество дадоха на Европа едно отворено и предприемаческо поколение от 9 милиона души“, заяви Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта.

Коментар