PSD2 директива обещава иновативни банкови услуги

Над 100 представители на водещи банки у нас дискутираха новата директива на Европейската комисия – PSD2

Влизането в сила на директивата на Европейската комисия PSD2 разкрива нови възможности в сферата на онлайн разплащанията, стана ясно на среща-дискусия с участието на над 100 представители на водещи банки у нас, организирана от Софтуер Груп и eFellows.

Секторът, който ще бъде най-силно повлиян от промените, е този на финансовите услуги. „Организациите, които могат да предложат на клиентите си разнообразие от иновативни услуги, така че да отговорят в най-голяма степен на техните очаквания, ще са тези, които ще бъдат най-успешни”, коментира Калин Радев, главен изпълнителен директор на Софтуер Груп.

Той добави, че новата регулация PSD2 (Payment Services Directive) може да представлява възможност за банките да създадат гъвкава и адекватна на пазара инфраструктура, отговаряйки по този начин на нарастващите нужди на клиентите.

Ревизираната директива за платежни услуги, която влиза в сила в Европейския съюз на 13 януари 2018 г., ще улесни навлизането на нови играчи на пазара на банкови услуги, както и на компании, опериращи в сферата на финансовите технологии (FinTech). Регулацията цели либерализиране на модела за предлагане на подобни услуги, като се стимулират иновациите и се направи процесът по-сигурен и лесен за потребителите.

Промените, свързани с регулацията, ще окажат най-голямо влияние върху банките и други доставчици на финансови услуги. От една страна, банките ще трябва да отговорят на новите изисквания за сигурност на данните и да отворят достъпа до тях чрез приложно-програмните си интерфейси, а от друга – да се приспособят към новата конкурентна среда на отворено банкиране и да започнат да предоставят иновативни услуги.

Пред останалите компании доставчици на финансови услуги ще се разкрият също така нови хоризонти на бизнес дейност и възможности за  развитие на иновации.  

„Банките могат да изберат три подхода – реактивен, според който те могат да преведат операциите си в съответствие с регулацията; кооперативен – да си партнират с новите играчи на пазара или прогресивен – да преосмислят изцяло модела си на банкиране, съобразно възможностите, които PSD2 предоставя”, заяви Константин Стойчев, старши мениджър „Управленско консултиране” в Deloitte.

По неговите думи, банките не са ограничени само в предоставянето на традиционно банкиране и вече има примери на банкови институции, които създават FinTech компании, за да бъдат конкурентни на пазара.

Коментар