Инженерни творения ще определят човешката красота

Ако технологията може да промени човешката същност, може ли да промени и представата ни за красиво

Колко кюбита са нужни за квантово превъзходство?

Анализират три начина, по които квантовите системи решават задачи, непосилни за сегашните компютри

Соларни системи свързват отдалечени общности

Изграждането на клетъчна мрежа в селски райони изисква решение, което не предполага никакво електрозахранване от мрежата

55 години Закон на Мур: валиден ли е все още?

Вече са налице твърде сложни изчислителни задачи, които не могат да бъдат решени от класически дигитални компютри, а от квантови