Китай превзема и производството на дисплеи

Местните компании бързо увеличават своите производствени мощности, благодарение на поддръжата от страна на правителството