Промени в управлението на аутсорсинг асоциацията

За председател е избран Илия Кръстев, изпълнителен директор на A Data Pro