Работодатели и служители общуват старомодно за придобивките

Електронната поща се оказва най-използваният, но в същото време най-старомоден и неефективен начин