АПИ въвежда интелигентна ИС за трафика

Проектът на стойност 5,8 млн.лв. ще се реализира до края на октомври