10 препоръки при създаване на мобилни приложения

За успеха на апликацията са необходими много повече усилия от практическото реализиране на една интересна идея