Бизнесът подпомага все повече дигиталното образование

Изключително важна е грамотността, свързана с използване на изкуствен интелект