Ликвидна подкрепа, а не банково финансиране трябва на бизнеса

Важно е да знаем дали утре ще го има едно предприятие, казва Радосвет Радев

Световните централни банки ще борят криптовалутите

ИТ революцията не познава граници и следователно има последици в много области едновременно, казва шефът на "банката на банките" - Банката за международни разплащания (BIS)

Топ банки се залавят с дигитални валути и блокчейн

Инициативата цели разработване на система, която да направи клиринга и сетълмента на финансовите пазари по-ефективни; около десетина банки ще инвестират в новата организация