Португалия забрани служебните съобщения след работа

Новата норма е част от по-широк кръг закони за дистанционно работещите

Вместо да ни освободят, лаптопите ни заробиха

С възхода на дигиталните технологии почти не остана място, където човек да може да се изключи напълно от работните процеси, в екзистенциална криза ли сме?