Microsoft и Dropbox започват Office интеграция

Ще спечелят потребителите, които са свикнали с удобствата на облачното хранилище и често работят с документи от познатия офис пакет