Dropbox ще се интегрира тясно с Google Docs

Облачното хранилище Dropbox скоро ще бъде интегрирано с инструментите за редактиране на Google Docs

Облачното хранилище Dropbox скоро ще бъде интегрирано с Google Docs

Облачният офис пакет Google Docs има сериозно предимство пред конкурентните решения, благодарение на интеграцията с услугата за съхранение и обмен на данни Google Disk. Нещо повече, очаква се в близко бъдеще Google Docs да бъде интегриран тясно и с популярното облачно хранилище Dropbox.

Дрю Хюстън, изпълнителен директор на Dropbox, вярва, че облачната услугата ще стане много по-функционална, ако бъде интегрирана дълбоко с инструментите на Google за редактиране на документи, електронни таблици и презентации, съобщи AllThingsDigital.

Възможно е подобно решение да е продиктувано от липсата на съвместимост между Dropbox с другите услуги на Google, Apple и Microsoft, което затруднява потребителите да получат прозрачна среда на всички платформи.

Интеграцията между Dropbox и Google Docs може да се случи в близките седмици, предвид изявеното желание за подобна стъпка и от страна на Съндар Пичаи, шеф на проектите Google Chrome и Android.

Тясното взаимодействие между двете услуги би донесло ползи както за потребителите на Google Docs, така и за абонатите на Dropbox, които превишават 175 милиона.

Коментар