Австралийска компания създаде първата квантова интегрална схема

Разработката може да се ползва за откриване на нови материали