На прага на квантовата ера: какво ни очаква?

Професията на софтуерния специалист ще се промени по начин, който днес не можем да си представим

Япония създаде хибриден квантов компютър

Изчислителната машина комбинира 64 свръхпроводящи кубита и 40-кубитов симулатор

Google обяви квантово превъзходство

Изчислителната система със 70 кубита решава задачи 220 милиона пъти по-бързо от суперкомпютър

Учени записват квантовата информация в звукови вълни

Променят честотата на трептене на фононите и по този начин записват бит информация

Microsoft подготвя безгрешен квантов компютър с милион операции в секунда 

Очаква се машината да стане готова в рамките на 10 години 

Intel пусна първия си квантов процесор със силициеви кубити

Учени смятат, че тази технология има най-голям потенциал за мащабиране

Банкерите са уплашиха от квантовите компютри

До 7 години тези мощни изчислителни машини ще могат да хакнат финансовата система

IBM ще отвори център за квантови изчисления в Европа

Пускането в експлоатация на обекта в Епинген, Германия е предвидено за следващата година