Малка оптична кухина прави възможни квантовите мрежи

Предизвикателство е намирането на атоми, които можете да контролирате и измервате и които не са твърде чувствителни към колебанията на магнитното или електрическото поле

Квантов рутер открива пътя за по-бърз интернет

Тествана е квантова система за предаване на данни по оптичен кабел с дължина 20 сантиметра