BLD заложи на изнесена ИТ поддръжка с N-Able

Строителната фирма използва и център за киберзащита SOC на Мнемоника

Киберсигурност: губим десетки часове за справяне с предотвратими проблеми

Сигурността трябва да е интегрална част от разработването на софтуер