Стари CD-та се превръщат в модерни, носими биосензори

Малките количества злато или сребро могат да се извлекат и превърнат в медицински лепенки

100-кратно увеличение на капацитета на CD-тата и чиповете

Учени обещават памети и устройства с много висока плътност на запис, която дори имитира сложността на човешкия мозък