Край на непрозрачните такси при разплащане с карти

Европейският парламент прие общи правила, които ограничават таксите при транзакции с дебитни и кредитни карти