Край на непрозрачните такси при разплащане с карти

Картодържателите в ЕС ще плащат по-малки такси при трансгранични и национални операции

Картодържателите в ЕС ще плащат по-малки такси при трансгранични и национални операции

Таксите, които банките начисляват на търговците при транзакции с дебитни и кредитни карти, ще бъдат ограничени с общи правила, валидни за целия ЕС, според законодателството, прието вчера от Европейския парламент.

Ограничението, което ще се прилага както за трансграничните, така и за националните картови плащания, следва да доведе до намаляване на разходите за картодържателите, съобщи сайтът на ЕП.

За трансграничните транзакции с дебитни карти договореното ограничение е на стойност 0,2% от стойността на сделката. По настояване на Парламента, същият таван от 0,2% ще важи и за вътрешни разплащания след преходен период от 5 години, в рамките на който държавите членки могат да ограничават средната претеглена цена на всички вътрешни транзакции в рамките на дадена картова схема до 0,2%.

За по-малки национални транзакции с дебитна карта страните членки могат също така да определят максимална фиксирана такса от €0,05 на сделка след петгодишен преходен период.

За транзакции с кредитни карти таксите ще бъдат ограничени до 0,3% от стойността на сделката и страните членки могат да определят по-ниска такса за вътрешните разплащания с кредитни карти.

Понастоящем търговците често са задължени да приемат всички карти при условията, поставени от компаниите, издали картите. Съгласно новите правила, търговците, които избират картова платежна схема, ще трябва да приемат само карти, включени в тази схема, които са предмет на посочените правила за ограничение. Ако търговците установят тази практика, може да се окаже, че те приемат по-малко видове карти, но таванът на таксите следва да води до по-ниски разходи както за търговците, така и за купувачите.

Новите правила няма да се прилагат по отношение на т.нар. тристранни картови схеми като например Diners и American Express (при които участва само една банка), при условие че картата е издадена и се обработва по същата схема. За търговските карти, използвани само за плащане на бизнес разходи, тези правила също няма да важат.

След три години правилата ще се прилагат и за тристранните картови схеми, които лицензират други оператори да издават карти и по този начин да заобикалят закона, като де факто функционират като четиристранни картови схеми.

Правилата за таван на таксите не засягат тегленето на пари в брой от банкомати. След като се гласуват от Парламента, правилата трябва да бъдат официално одобрени от Съвета. Те ще влязат в действие шест месеца след влизането в сила на законодателството.

Коментари по темата: „Край на непрозрачните такси при разплащане с карти”

добавете коментар...

  1. Иван

    Това е няма да е достатъчно да върнат дори и нищожна част от доверието на хората към електронните и картови плащания.

    Защо на изрично поисканите бележки от банкоматите се крие още информация какви такси са начислени!?

Коментар