Доверието обвързва служителите с компаниите

Най-силно ще се развиват уменията за колаборация и съвместна работа