Микроцентрове за данни се доставят готови за месец

Поддържат цялата инфраструктура за ИТ среди и търговски обекти