Мобилните потребители са лесно уязвими на кибератаки

Човешкият фактор прави фишинга особено опасен инструмент, заявиха специалисти от Lookout