Китай харчи колосални суми за научноизследователска и развойна дейност

Националното статистическо бюро публикува официални данни за 2022 г.

Три университета ще развиват съвместно R&D дейност

Меморандумът предвижда участие в национални и международни проекти

Създават Европейски съвет по иновациите

Предвидено е финансиране от 2,7 млрд. евро в пилотната фаза