Три университета ще развиват съвместно R&D дейност

Меморандумът предвижда участие в национални и международни проекти

Създават Европейски съвет по иновациите

Предвидено е финансиране от 2,7 млрд. евро в пилотната фаза