Нов безжичен стандарт е 100 пъти по-бърз от Wi-Fi 

Оптичната технология за предаване на данни Li-Fi , приета от IEEE, е и много по-сигурна