Технологията Li-Fi може да измести напълно Wi-Fi

Предлага много по-висока скорост за предаване на данни и е абсолютно безвредна за здравето на хората, но има недостатък…