„Първо работно място” ще подпомага завършилите ВУЗ

Програмата ще бъде субсидирана и с европейски средства