Гимназия в Сливен се сдоби с модерна техника

Инициативата подкрепя дуалното обучение по „Машини и системи с ЦПУ“