До десет години част от професиите ще изчезнат

Новите компетенции като дигитална и медийна грамотност, както и предприемачество трябва да се придобиват и надграждат цял живот

Нужна е реформа в професионалното обучение

Ключова е връзката между училището и реалната икономика