До десет години част от професиите ще изчезнат

Новите компетенции като дигитална и медийна грамотност, както и предприемачество трябва да се придобиват и надграждат цял живот

Нахлуването на ИКТ налага учене през целия живот

Променя се парадигмата на професионалното образование, заявиха от БСК

Нужна е реформа в професионалното обучение

Ключова е връзката между училището и реалната икономика

Училищата се отварят към професионално образование

Договори с бизнеса ще осигурят първо работно място за завършилите

Професионалното образование става приоритет

Учебните планове да се подготвят с бизнеса, предлага Анелия Клисарова