Роботите ще взимат задачите, но не и работата

Повечето работодатели не планират намаляване на персонала

Екзоскелет поема тежестта вместо работника

Носимите роботи на Panasonic се закрепят към тялото и намаляват натоварването на гръбначния стълб и кръста

ЕФПГ помага на съкратени в резултат на глобализацията

Близо 16 хиляди работници в ЕС са получили 73,5 млн. евро през 2012 г;