БСК предлага трансфер на работници между фирмите

БСК предлага да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите

БСК предлага да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите

БСК излезе с предложения за промени в регулацията на пазара на труда, във връзка с Третия пакет мерки за намаляване на административната тежест, внесен за обсъждане от вицепремиера Даниела Бобева.

Сред най-интересните предложения на камарата е възможността работодателите да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира възможността за трансфер на работници между фирмите.

В частност, БСК настоява за облекчаване на разрешителния режим за работа на лица от 16 до 18 г. и намаляване на прага за възраст на наетите лица от 16 г. на 15 г. Предложението изравнява условията за наемане, действащи в повечето страни-членки на ЕС, вкл. Германия, и ще позволи интеграция на значителни контингенти от неравностойни групи на пазара на труда – нискообразовани и неквалифицирани младежи от ромската общност, например.

БСК предлага също регламентиране на правото на работодателите да сключват договори помежду си за временно или постоянно предоставяне на висококвалифицирани специалисти от едно предприятие на друго. Това може да стане срещу съответно възмездяване на „предоставящия” кадрите работодател и при постигнато взаимно съгласие на работника или служителя и работодателите.

Според камарата, трябва да има регламентира възможност за размяна на документи между работодателите и работниците/служителите по електронен път (с електронен подпис), в т.ч. връчване на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение, предизвестия, покани и др. По този начин ще се създадат възможности за електронизация на трудовите и осигурителни отношения, както и за въвеждане на т.нар. е-управление чрез упражняване на контрола от страна на ГИТ и НАП по електронен път.

Списъкът от предложения включва премахване на класа „прослужено време” и връщане на възможността за прекратяване на трудовите договори на работници в пенсионна възраст. Камарата отново припомня предложенията си да отпаднат ограничената имуществена отговорност на работниците, както и заплащането от страна на работодателите на първите три дни от отпуска по болест.

Коментар