ERP.BG отчете 100% ръст на продажбите през 2013 г.

Системата EnetrpriseOne е инсталирана на близо 200 нови работни места през 2013 г.модул "Ценообразуване" за улеснение на търговските фирми

Системата EnetrpriseOne е инсталирана на близо 200 нови работни места през 2013 г.

Българската софтуерна фирма ERP.BG обяви 100% ръст на продажбите на своята система EnterpriseOne през 2013 г. Различни версии на системата са инсталиран на почти 200 нови работни места.

Служителите на компаниите, внедрили EnterpriseOne, могат да използват пълноценно цялата функционалност на решението – мобилност и гъвкавост, бизнес анализи (BI), модул за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), обединени комуникации и управление на всички етапи от работата, вкл. планиране, производство, счетоводство, склад и др.

Общият брой на проектите по внедряване на ERP системата през 2013 г. е петнадесет. Те са реализирани в секторите търговия и дистрибуция, производство, счетоводно-консултантски услуги, геодезия и картографиране и др., уточниха от компанията.

„Ръстът на дейността ни през отминалата година се дължи до голяма степен на правилното позициониране на компанията като доставчик на едно от малкото изцяло мобилни български ERP решения с пълноценни BI и CRM модули”, сподели Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Той подчерта, че в последните години компанията е инвестирала много усилия в превръщане на EnterpriseOne в модерно бизнес софтуерно решение, достъпно през настолен компютър, уеб интерфейс и мобилен телефон, което отговаря напълно на най-новите тенденции в сектора. „Затова очаквам през 2014 г. положителната тенденция да се запази”, допълни Аржентински.

През миналата година ERP.BG е привлякла и два нови партньора – в София и Плевен, които ще консултират и предлагат продуктите на компанията.

Разширен е и обхватът на социални дейности – ERP.BG разгръща дългосрочни партньорства с български университети, читалища, организации за стартиращи предприемачи и други неправителствени каузи.

Коментар