Божидар Данев: Работодателят отново е злокобна личност

„Не поставяйте забранителни знаци пред предприемчивостта – забраните раждат апатия или съпротива!”, казва Божидар Данев по повод въвеждането на затвор за неплащането на осигуровки

„Не поставяйте забранителни знаци пред предприемчивостта – забраните раждат апатия или съпротива!”, казва Божидар Данев по повод въвеждането на затвор за неплащането на осигуровки

Нищо старо не е забравено и нищо ново не е направено. Така изпълнителният председател на БСК Божидар Данев коментира поредния опит за въвеждане на затвор за работодатели за неплащане на осигуровки и припомни свой коментар по темата, направен преди повече от година в профила му във Фейсбук.

На 9 декември 2012 г. Данев публикува „Кратък размисъл за новите наказателни мерки срещу „изчезващия вид”. В коментара си той посочва, че през последните 10 години народните избраници полагат последователно усилия да „произвеждат” престъпници, вместо да работят за подобряването на икономическата среда.

„Казано по друг начин, работодателят отново е черната злокобна личност, а депутатите мислят как да съберат и фокусират омразата на нацията към тези, които осигуряват работни места”, написа Божидар Данев във Facebook. И още: „А защо не предприемат още по-радикална мярка – всеки, който е решил да става работодател, първо да лежи „профилактично” три години в затвора, а след това да го пускат да упражнява дейността си?! Ако целта е да произвеждаме престъпници не само от социално обременените или сгрешилите, но и от най-инициативните, от двигателите на прогреса в обществото, то това е правилната мярка”.

В коментара си Божидар Данев поставя няколко въпроса, актуални и днес:

  • Защо никой не е направил внимателен анализ къде се бавят заплати и се укриват осигуровки – в кои отрасли, в кои региони, по размер на предприятията?
  • Колко от забавените заплати и осигуровки са в пряка и косвена връзка с фактурираните и неразплатени, но изпълнени обществени поръчки, и забавените плащания по данъчни кредити?
  • Защо усилията на държавата са насочени към това да наказва, а не да насърчава, да подобрява бизнес средата, да намалява корупцията, лобисткия и административен натиск?

В икономическите процеси има три страни – работодатели, работници и администрация. Отговорността на тези участници, обаче, не е балансирано разпределена, смята Божидар Данев.

По неговите думи, работодателят практически носи цялата тежест и целия риск от икономическата криза върху производството. Негова отговорност е да осигури средства за заплати и осигуровки. На него законодателят е вменил и всички задължения по отношение на данъчните и осигурителни плащания, които той прави вкл. от името на работника, изцяло в облекчение за фиска.

В същото време, работниците имат ограничена имуществена отговорност, често граничеща с безотговорност. Администрацията пък се отнася към задълженията си кампанийно, с нагласата на репресивен орган, а не на структура, призвана да подпомага ефективното развитие на икономиката, допълва изпълнителният председател на БСК.

„Основният проблем е липсата на работни места. А отново искаме да наказваме създателя на работни места”, смята Данев.

В българското законодателство има достатъчно норми за преследване укриването на данъчни и социални плащания. Просперитетът на икономиката, в т.ч. успешната битка със сивата икономика, не се постига с наказателни мерки, а преди всичко със създаването на подходяща бизнес среда, електронно правителство и балансирана отговорност на всички участници в обществено-икономическите процеси, с гарантирана сигурност за инвестициите.

„Не поставяйте забранителни знаци пред предприемчивостта – забраните раждат апатия или съпротива!”, заключава Данев.

Коментари по темата: „Божидар Данев: Работодателят отново е злокобна личност”

добавете коментар...

  1. Analizator

    “В същото време, работниците имат ограничена имуществена отговорност, често граничеща с безотговорност. “И в момента КТ дава предостатъчно възможности за санкции към работници и служители , неизпълняващи задълженията си.А за материално отговорните лица отговорността е ПЪЛНА и НЕОГРАНИЧЕНА , т.е. ако такова лице причини вреда(липса и т.н.) на предприятието за , да речем 200 хил.лв , то отговорността му е за ЦЯЛАТА сума , а не само до размера на РЗ , или n пъти x РЗ.Няма значение , че работи за 500лв например…

Коментар