Уменията, които определят работното място на 2021

Важно е да можем да разчитаме невербални сигнали в среда, в която рядко или изобщо не се виждаме на живо

Носимо устройство следи изкъсо служителите

Няколко британски организации експериментират с нова технология за пълен контрол върху персонала, 90% се съгласили доброволно да носят устройството