Носимо устройство следи изкъсо служителите

Няколко британски организации експериментират с нова технология за пълен контрол върху персонала, 90% се съгласили доброволно да носят устройството