AI предсказва точно радиоактивното замърсяване

Нова система с изкуствен интелект, създадена от японски учени, използва данни за метеорологичните модели, за да предвиди маршрута, по който ще поеме радиоактивният облак