Siemens залага на 3D печат в частите за газови турбини

Технологията ускорява ремонтите и намалява разходите за обслужване